Samen zorgen voor 
 een prettige werksfeer 

NB: VANWEGE ONVOLDOENDE BELANGSTELLING IS KOSTELOOS FLEXIBEL WERKEN
IN HET NWE FAXX VANAF 1.1.2023 HELAAS NIET MEER BESCHIKBAAR

Er zijn voorwaarden verbonden aan het kosteloze gebruik van de lobby van Het Nwe FAXX. Als iedereen zich aan een aantal regels houdt maakt dit het werken, ontmoeten en leren in het pand plezierig voor alle gebruikers.

de ruimte is alleen om te werken en te ontmoeten. Het is niet de bedoeling om de ruimte recreatief te gebruiken.

marker

Het (kosteloze) gebruik van de werkplek is voorbehouden aan personen die flexibel werken waaronder bijvoorbeeld ZZP'ers of eenmanszaken. Het is niet toegestaan om de werkplek structureel als vaste kantoorlocatie voor ondernemingen met meerdere medewerkers te gebruiken. Zodra de indruk ontstaat dat de werkplek als kantooradres wordt ingezet kan de toegang tot de lobby worden ontzegd.

marker

Iedereen die aan het juiste profiel voldoet mag kosteloos gebruik maken van de lobby van Het Nwe FAXX. Er kunnen echter geen verdere rechten hieraan worden ontleend.

marker

het gebruik van het WIFI netwerk is alleen mogelijk na het invullen van een gebruiksovereenkomst. Deze dient te worden afgegeven bij de receptie van huurder Datacon of per e-mail gescand te worden gemaild naar faxx@ivy-vastgoed.nl. Als de gegevens akkoord zijn, wordt binnen 3 werkdagen een wachtwoord verstrekt waarmee onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van het netwerk via een fair use policy. Bij oneigenlijk gebruik (downloaden, expliciete content, video gebruik, etc) wordt het betreffende apparaat waarmee de overtreding wordt begaan voorgoed afgesloten van het netwerk.

marker

Van gebruikers wordt verwacht dat ze een rol spelen in de sociale controle die nodig is om de werkplekken plezierig te houden. Zie je iemand die iets kapot maakt? Spreek hem/haar erop aan. Zie je iemand die niet voldoet aan het profiel? Spreek hem/haar erop aan.

marker

Het is alleen mogelijk om een flexibele werkplek te gebruiken met laptop. Er kan geen vaste werkplek worden ingericht met een desktop. Spullen moeten iedere dag worden meegenomen en mogen niet worden achtergelaten op de werkplek.

marker

Bezoekers voor de werkplekken kunnen niet op terrein van Het Nwe FAXX parkeren. Parkeren kan in de nabijheid, bijvoorbeeld in de 013 Tivoli parkeergarage. Fietsen dienen in de fietsenrekken bij 013 te worden geplaatst, deze kunnen niet op het terrein worden geplaatst en niet tegen het hek rondom Het Nwe FAXX.

marker

De ruimte is geopend op werkdagen tussen 9:00 en 17:00, tenzij één van de huurders de ruimte reserveert voor een evenement. De data van dit evenement worden kenbaar gemaakt op deze site.

marker

De televisie in de boekenkast is bedoeld voor narrowcasting van OV reisinformatie en gebouwinformatie als onderdeel van de BREEAM certificering. Deze kan alleen door huurders van het gebouw als presentatie-mogelijkheid worden ingezet. Gebruikers van de lobby kunnen de televisie niet gebruiken voor presentatiedoeleinden

marker

De werkplek moet na gebruik schoon / netjes worden achtergelaten.

marker

Er is sprake van 24/7 camera toezicht van de lobby. Hiermee gaat de gebruiker bij gebruik van de lobby akkoord.

marker

Houd rekening met elkaar. Voer (lange) telefoongesprekken buiten of bij de voorzijde van de lobby.

marker

Roken is alleen toegestaan op de rookplek aan de achterzijde van het pand. Sigaretten dienen in de daarvoor bestemde sigarettenbak te worden gedeponeerd.

marker

Alleen de lobby is vrij toegankelijk. Het overige gedeelte van het pand is alleen toegankelijk voor huurders.

marker

(Eigen) lunch in de lobby is toegestaan, mits de werkplek na de lunch netjes wordt achtergelaten.

marker

Het is niet geoorloofd voor gebruikers van de lobby om als vestigingsadres Het Nwe FAXX op te geven.

marker

Iedere bezoeker mag gebruik maken van het self service koffie/thee concept. Er kan worden betaald met verschillende betaalmiddelen die NFC mogelijkheden bieden waaronder bankpassen met een "wifi" teken en apple Pay.

marker

De pandeigenaar is niet verantwoordelijk voor vervreemding van eigendommen van bezoekers

marker

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de pandeigenaar